Marijke Roest - beweegmakelaar en buurtsportcoach aangepast sporten 

Jorg van Eck - Buurtsportcoach Soesterberg 

Els Theunissen -buurtsportcoach verbonden aan st Balans 

Sanne van de Berg - beweegmakelaar ouderen en buurtsportcoach verbonden aan Elzis

Robbert Jaspers - coördinator buurtsportcoachregeling en sportakkoord