Uitbreiding Sportboulevard

Een geheel nieuwe sporthal.

Sportboulevard De Engh breidt uit met een nieuwe sporthal. Deze sporthal gaat Sporthal Beukendal en enkele kleinere sportaccommodaties vervangen die gezien hun levensduur niet meer functioneel zijn.

Overeenkomst gesloten. 

Op 24 Februari jongstleden is in Sportboulevard De Engh de opdracht getekend. De nieuwe sporthal zal gebouwd gaan worden door Bloemendal Bouw uit Leusden. Als architect is bij dit bouwproject betrokken AG NOVA uit Amersfoort. Beiden waren ook betrokken bij de bouw van de nieuwste sporthal in Leusden. Namens de gemeente Soest heeft wethouder sport, Harrie Dijkhuizen, de bouwopdracht getekend.

Gezamenlijke aanpak.

Afgesproken is dat de sportverenigingen actief betrokken blijven bij de bouw van de nieuwe sporthal en de aanpassingen aan de huidige Sportboulevard De Eng. Naar verwachting zal eind 2023 de sporthal in gebruik genomen kunnen worden.

Bouw volgen.

Voortgang van de bouw is te volgen via de BouwApp;

QR-code-bouwapp

  • Download en installeer¬†de BouwApp
  • Ga naar 'Ontdek'
  • Zoek op 'Uitbreiding Sportboulevard De Engh'
  • Selecteer het project
  • Klik op 'Volgen'